Smíšený pěvecký sbor Cantamus pro gaudio z Mariánských Lázní vznikl v adventě roku 2001. Měl kolem 15 členů. Věnoval se liturgické a duchovní hudbě starších i současných stylových období. O větších slavnostech sbor pravidelně vystupoval v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních a v premostrátském klášteře v Teplé. V adventní době koncertoval také v okolí Mariánských Lázní. Spolupracoval se ZUŠ F. Chopina v Mariánských Lázních. Svoji činnost sbor ukončil v r. 2017.

Klášter premonstrátů v Teplé, zakladatel Mariánských Lázní, má po 18 letech, kdy byl spravován administrátory, opět svého opata. 8. října 2011 byl tepelskou klášterní komunitou zvolen a 26. listopadu 2011 slavnostně uveden do této funkce mariánskolázeňský farář a okrskový vikář chebského vikariátu P. Filip Zdeněk Lobkowicz, O. Praem. Opatský úřad přijal z rukou svého řádového a rodného bratra Mons. Václava Františka Lobkowicze, O. Praem, biskupa ostravsko-opavského. Ve více jak 800leté historii kláštera se  P. Filip stal jeho 53. opatem. Zodpovědnost za klášter převzal z rukou stávajícího administrátora P. Augustina Jána Kováčika, O. Praem. Slavnostní bohoslužba s obřadem benedikce proběhla ve zcela zaplněném klášterním kostele Zvěstování Páně. Nového opata přijeli přivítat řádoví spolubratři, představení klášterů, desítky duchovních, členové rozvětvené rodiny i velké množství poutníků z blízkého a vzdáleného okolí. Hudební složky slavnosti se na přání nového opata ujal mariánskolázeňský pěvecký sbor Cantamus pro gaudio, Petr Čech (klarinet, saxofon) a Lenka Čechová (varhany). -fotogalerie-

Cantamus pro gaudio strávil také letošní Velikonoce na mariánskolázeňském kůru. Bohaté liturgické dění závěru postní doby a Velikonoc nabízí možnost uplatnit širokou škálu hudebních forem i výrazových prostředků. Repertoár proto sahal od gregoriánského chorálu po jásavé barokní vícehlasy.  - fotogalerie-

Cantamus pro gaudio se pravidelně mění ve scholu, která zpívá při  mších sloužených v latinském jazyce gregoriánský chorál. Ochotně vypomáhá i kolega Martin a brává s sebou na kůr  dcerku Lidušku. Atmosféru  i základní pracovní pomůcky malé choralistky dokumentují snímky z poslední akce, která se v mariánskolázeňském kostele Nanebevzetí P. Marie konala v neděli  20. března.
 - fotogalerie - (foto M.Baxa)

Cantamus pro gaudio  se na kůru kostela Nanebevzetí P. Marie představil nejen v době adventní, ale ve své režii měl i slavnostní začátek Vánoc. Pro potěchu lázeňských hostů, kteří do Mariánských Lázní přijíždějí i z daleké ciziny a do kostela ve velké míře docházejí, zazněla štědrovečerní  nocí nejprve čtvrthodinka varhanních pastorel a známých evropských koled. Na „Půlnoční“  si pak sbor připravil středověké latinské koledy a Vánoční ordinárium P. A. Láníka, komponované na motivy starobylých vánočních písní. Ke spolupráci byly přizvány sopranistka K. Denková a flétnistka A. Bauerová  - obě žákyně ZUŠ (absolventka a současná). Dirigentskou taktovku převzal P. Čech, který navíc hudební vstupy obohatil hrou na klarinet a sopránový saxofon. Hry na varhany i veškerých příprav se opět ujala L. Čechová. Ačkoliv se teplotní klima v kostele tentokrát točilo kolem nuly, na kůru tvůrčí atmosféra bod mrazu značně převýšila.   - fotogalerie -

Jako každý rok i letos se konal jeden z adventních koncertů pěveckého sboru Cantamus pro gaudio v Lázních Kynžvartu. Jednalo se o koncert se stejným programem jako v Mariánských Lázních. I přes značnou zimu byla návštěva na koncertě slušná a atmosféra velmi  příjemná. Stejně jako v Mariánských Lázních se na koncertu podíleli žáci ZUŠ.  Svátečním slovem posluchače na začátku koncertu přivítal  P. Filip Zdeněk Lobkowicz.
- fotogalerie-

Další informace