Smíšený pěvecký sbor Cantamus pro gaudio z Mariánských Lázní vznikl v adventě roku 2001. Měl kolem 15 členů. Věnoval se liturgické a duchovní hudbě starších i současných stylových období. O větších slavnostech sbor pravidelně vystupoval v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních a v premostrátském klášteře v Teplé. V adventní době koncertoval také v okolí Mariánských Lázní. Spolupracoval se ZUŠ F. Chopina v Mariánských Lázních. Svoji činnost sbor ukončil v r. 2017.

Pěvecký sbor Cantamus pro gaudio připravil adventní koncert, který zazněl v kostele Nanebevzetí P. Marie v Mariánských Lázních v sobotu 4. prosince. Repertoár zahrnul vícehlasé i sólové mariánské skladby renesančních a barokních sbírek, písně z rorátů, věty ze sólových barokních sonát i varhanní skladby G. Frescobaldiho a G. Diruty. Na koncertě spoluúčinkovaly žákyně ZUŠ Klára Dedková a Anna  Suchánková  (zobcové flétny), Anna Bauerová (příčná flétna), bývalá žákyně ZUŠ sopranistka Kateřina Denková  a  Petr Čech (sopránový saxofon). Lenka Čechová se věnovala varhanním partům, řízení sboru a zobcové flétně. Adventní koncerty se v Mariánských Lázních v kostele konají již třetím rokem. Letos  se  teplota v kostele se pohybovala kolem tří stupňů a zima důkladně prověřila schopnosti hudebníků. I přes zimu byla návštěva koncertu početná a posluchači  poctivě vyslechli celý šedesátiminutový program.
- fotogalerie -

   Pěvecký sbor Cantamus pro gaudio přijal pozvání na žlutický  festival sborového zpěvu Viva la musica. Festival, který pořádá tamější pěvecký sbor Rosa coeli (vedený Petrou Vojtovou), je věnovaný  duchovní vokální hudbě 15. – 18. století a k účasti jsou zvány sbory s komorním obsazením, které se hudbě tohoto období věnují. Letošní 11. ročník  se  konal  18. září ve žlutickém kostele sv. Petra a Pavla.  Prostorami  chrámu se starobylou literátskou tradicí zněly  po  celé sobotní odpoledne   krásné zpěvy a vládla zde příjemná a vlídná atmosféra. - fotogalerie -

Velikonoce jako nejvýznamnější křesťanské svátky v průběhu roku dávají hudebníkům velkou příležitost pro realizaci té nejkrásnější chrámové hudby. V průběhu jednoho týdne se v liturgii vystřídá široká paleta emocí od smutku až po jásavou radost. Po letech, kdy Cantamus sloužil o Velikonocích chrámové hudbě v Klášteře Teplá, se aktivity našeho sboru přesunuly do Mariánských Lázní.V průběhu velikonočních svátků sbor zpíval celkem na pěti akcích a jeho repertoár obsáhl hudbu několika staletí, od gregoriánského chorálu až po sbory M. Haydna. Od Květné do 2.velikonoční neděle jsme (při  průměrném počtu 10 účinkujících) přezpívali kolem 7 kg notového materiálu, což nám při zpětné archivaci trochu  vyrazilo dech. Sobotní vigilii, absolvovanou poprvé na domácí půdě, jsme vzali natolik zodpovědně, že jsme úplně  zapomněli na tradiční fotodokumentaci.

Pěvecký sbor Cantamus připravil pro posluchače dva adventní koncerty - 5. prosince v kostele sv. Markéty v Lázních Kynžvart a 12. prosince v kostele Nanebevzetí P.Marie v Mariánských Lázních. Na obou koncertech spoluúčinkovali žáci ZUŠ F.Chopina. V Mariánských Lázních se se  sólovými vstupy  k účinkujícímu sboru a mladým hudebníkům přidala ještě zpěvačka a současná učitelka zpěvu na ZUŠ  Mgr. Martina Provázková. Oba koncerty připravila a varhanní hrou doprovodila Mgr. Lenka Čechová. -fotogalerie-

V sobotu 10. října 2009 proběhl v Boru u Tachova  další, v pořadí již 11. ročník Setkání chrámových sborů plzeňské diecéze. Cantamus pro gaudio se zúčastnil jak dopoledního nácviku společného programu na podvečerní koncert i koncertu samotného, tak odpolední přehlídky jednotlivých sborů, na kterou si letos připravil repertoár z pokladnice gregoránského chorálu a 2 drobnější velikonoční skladby ze 17. a 18. století. Podvečer cele patřil adventním zpěvům. Do začátku adventu bylo ještě daleko, ale využila se tak možnost rozšířit roráty včetně jejich praktického provádění. Nelehkého úkolu se ujal Michal Pospíšil, který zhruba dvouhodinový koncert se všemi sboristy nastudoval, odzpíval sólové chorální partie, zahrál na několik historických dechových nástrojů a oddirigoval nejen početný sbor, ale i svůj soubor Ritornello, který zpěv rorátů báječně doprovázel. Celá akce byla tradičně výborně připravená a borští se opět „vytáhli“ jako báječní hostitelé.  - fotogalerie -

Další informace