Smíšený pěvecký sbor Cantamus pro gaudio z Mariánských Lázní vznikl v adventě roku 2001. Měl kolem 15 členů. Věnoval se liturgické a duchovní hudbě starších i současných stylových období. O větších slavnostech sbor pravidelně vystupoval v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních a v premostrátském klášteře v Teplé. V adventní době koncertoval také v okolí Mariánských Lázní. Spolupracoval se ZUŠ F. Chopina v Mariánských Lázních. Svoji činnost sbor ukončil v r. 2017.

V sobotu 30.listopadu se v Lázních Kynžvart konal tradiční adventní koncert. Cantamus pro gaudio pod vedením Lenky Čechové vystoupil spolu se sólisty (Lenka Gaierová - soprán, Petr Čech - sopránový saxofon). Spolu s dospělými vystoupily také děti - žáci ZUŠ F.Chopina pod vedením Karla Hovorky. Hráli samostatně, ale také spolu s pěveckým  sborem. Kynžvartský koncert je vždy příjemný - akustikou kostela sv. Markéty, dobrou návštěvou a v neposlední řadě přátelskou atmosférou a vzornou péčí MUDr. Olbertové o pohodu účinkujících. -fotogalerie-

V sobotu 1. 12.  se v kostele Nanebevzetí P. Marie konal první z letošní série adventních koncertů. Pěvecký sbor Cantamus pro gaudio pro posluchače připravil ukázky adventních zpěvů od středověku po 18. století. V podání sopranistky Lenky Gaierové zazněly mariánské skladby J. S. Bacha, C. Sait-Saense a P. Ebena, koncert zarámovaly části z barokních sonát, které na sopránový saxofon přednesl Petr Čech. Program připravila a varhanní hrou doprovodila Lenka Čechová. P. Řehoř P. Urban při této příležitosti požehnal adventní věnce, které po celou adventní dobu ozdobí chrámové prostory i domácnosti. -fotogalerie-

Pěvecký sbor Cantamus pro gaudio se v sobotu 22. 9. vypravil do Žlutic, kam byl pozvaný k účinkování na již tradičním setkání pěveckých sborů.  Festival Viva la musica pořádal již po  13. žlutický pěvecký sbor Rosa coeli.  Obsazením bývá setkání spíše komorní záležitostí, a to jak velikostí jednotlivých sborů, tak  i jejich počtem. Dramaturgicky je festival zaměřený především na duchovní hudbu starších stylových období a hudební výkony jednotlivých protagonistů mívají často profesionální parametry. Proto je milé si v kostele sv. Petra a Pavla nejen zpívat, ale také se potěšit poslechem krásné hudby.  - fotogalerie -

Závěr postní doby a Velikonoce trávil pěvecký sbor Cantamus pro gaudio opět na kůru mariánskolázeňského kostela Nanebevzetí P. Marie, kde svým zpěvem doprovázel hlavní bohoslužby. Spolu s P. Řehořem byl také 1. protagonistou  nově zaváděného pořadu Setkání se slovem a hudbou. Jde o koncert v chrámových prostorách, kde se prolínají krátké promluvy k liturgickému roku nebo svátku s duchovní hudbou k těmto příležitostem komponovanou. (Množství odzpívaného materiálu dokumentují záběry z následného archivování.) -fotogalerie-

Cantamus pro gaudio zavítal o letošním adventě již tradičně na dva kůry – nejprve na ten mariánskolázeňský u P. Marie a o týden později ke sv. Markétě do Lázní Kynžvartu. Adventní a mariánský repertoár, ozdobený sólovým sopránem Lenky Gaierové a saxofonovými vstupy Petra Čecha, obohatily žákyně flétnových tříd ZUŠ F. Chopina. Program koncertu sestavila, se sborem nacvičila a varhanní hrou doprovodila Lenka Čechová.
Tradiční „půlnoční“ se konala opět u P. Marie.Protože bývá kostel plný zahraničních lázeňských hostů, sbor představil nejprve několik evropských vánočních písní a pak se již věnoval českým pastorelám a liturgickým zpěvům. O instrumentální doprovod se postarali členové ZSO, žákyně ZUŠ F. Chopina, sbor řídil Petr Čech a za varhany usedla opět Lenka Čechová. - fotogalerie -

Další informace