Cantamus pro gaudio  se na kůru kostela Nanebevzetí P. Marie představil nejen v době adventní, ale ve své režii měl i slavnostní začátek Vánoc. Pro potěchu lázeňských hostů, kteří do Mariánských Lázní přijíždějí i z daleké ciziny a do kostela ve velké míře docházejí, zazněla štědrovečerní  nocí nejprve čtvrthodinka varhanních pastorel a známých evropských koled. Na „Půlnoční“  si pak sbor připravil středověké latinské koledy a Vánoční ordinárium P. A. Láníka, komponované na motivy starobylých vánočních písní. Ke spolupráci byly přizvány sopranistka K. Denková a flétnistka A. Bauerová  - obě žákyně ZUŠ (absolventka a současná). Dirigentskou taktovku převzal P. Čech, který navíc hudební vstupy obohatil hrou na klarinet a sopránový saxofon. Hry na varhany i veškerých příprav se opět ujala L. Čechová. Ačkoliv se teplotní klima v kostele tentokrát točilo kolem nuly, na kůru tvůrčí atmosféra bod mrazu značně převýšila.   - fotogalerie -

Další informace