Smíšený pěvecký sbor Cantamus pro gaudio z Mariánských Lázní vznikl v adventě roku 2001. Měl kolem 15 členů. Věnoval se liturgické a duchovní hudbě starších i současných stylových období. O větších slavnostech sbor pravidelně vystupoval v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních a v premostrátském klášteře v Teplé. V adventní době koncertoval také v okolí Mariánských Lázní. Spolupracoval se ZUŠ F. Chopina v Mariánských Lázních. Svoji činnost sbor ukončil v r. 2017.

V letošním roce by se osmdesáti let dožil jeden z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů Petr Eben. Protože se jedná o osobnost ve všech směrech mimořádnou, bylo velkým potěšením uvést v rámci slavnostní bohoslužby u příležitosti zahájení mariánskolázeňské sezóny 2009 jeho Truvérskou mši. Jako vzpomínku na svého profesora  skladbu se sborem nastudovala a varhanní hrou doprovodila Lenka Čechová. Příjemné bylo zapojení žáků ZUŠ  - ti se postarali o party zobcových fléten. Sóla zpíval barytonista Rostislav Hažva.

 - fotogalerie -

Pěvecký sbor Cantamus pro gaudio rozezněl hudbou adventního repertoáru, který sahal od gregoriánského chorálu přes renesanční roráty až po barokní písně, prostory kostelů sv.Markéty v Lázních Kynžvart  (6. 12.) a Nanebevzetí P. Marie v Mariánských Lázních (13. 12.). Ke spolupráci sbor přizval trumpetistu J. Zímu a sopranistku I. Oblištilovou. Na obou koncertech spoluúčinkovali také žáci flétnové třídy mariánskolázeňské ZUŠ F. Chopina, ať již jako sólisté, komorní hráči nebo členové ansámblu, který doprovázel zpěv rorátů. Za varhany usedla a provedení nastudovala i řídila L. Čechová.

 

Cantamus pro gaudio se v sobotu 11. října spolu s 18 dalšími pěveckými sbory zúčastnil jubilejního 10. Setkání chrámových sborů plzeňské diecéze. Setkání probíhalo v nádherných prostorách plzeňské katedrály, kterou po celý den rozeznívaly zkoušky, žánrově pestrá přehlídka všech zúčastněných sborů a společný podvečerní koncert. Cantamus si pro své vystoupení vybral Litanie ke cti bl. Hroznaty, jedno z posledních děl  K. Břízy, které bylo komponováno na texty uchovávané v tepelském premonstrátském klášteře.

                                     - fotogalerie -

V neděli 4. května 2008 se v krásné prostoře anglikánského kostela, který navštěvoval i anglický král Edward VII., cantamu_angl konala velká slavnost. Anglikánská církev zde po mnoha desetiletích obnovila svoje pravidelné bohoslužby. Zahajovací bohoslužbu sloužil Rev. Dr. Edwin Wagner, biskup egmantonský a sbor Cantamus pro gaudio byl přizvaný, aby ji obohatil svým zpěvem.

- fotografie -

Cantamus pro gaudio strávil letošní Velikonoce opravdu ve stylu svého názvu. Pro radost a s radostí zpíval na sopranmariánskolázeňském kůru i v tepelském klášteře, na koncertech, při obřadech i mších od Květné neděle do velikonoční vigilie a také o 2. velikonoční neděli. S ohledem na charakter liturgické doby se zaměřil na gregoriánský repertoár, díla J.S. Bacha, P. Ebena, J. Olejníka a písně z českých barokních a renesančních kancionálů. Několikahodinová vigilie v tepelském klášteře je pokaždé silným zážitkem, fotogalerie dokumentuje její průběh od generální zkoušky sboru až po radostné noční setkání v klášterním čeledníku.

- fotografie -

Další informace