Smíšený pěvecký sbor Cantamus pro gaudio z Mariánských Lázní vznikl v adventě roku 2001. Měl kolem 15 členů. Věnoval se liturgické a duchovní hudbě starších i současných stylových období. O větších slavnostech sbor pravidelně vystupoval v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních a v premostrátském klášteře v Teplé. V adventní době koncertoval také v okolí Mariánských Lázní. Spolupracoval se ZUŠ F. Chopina v Mariánských Lázních. Svoji činnost sbor ukončil v r. 2017.

sbirka.jpgV sobotu 7. 1. sbor za doprovodu žáků ZUŠ zazpíval v kostele Nanebevzetí Panny Marie tříkrálovým koledníkům starodávnou tříkrálovou koledu.V neděli 22.1.2006 pak tamtéž v rámci ekumenické bohoslužby provedl několik písní z Taizé.
pulnoc.jpgO Vánocích zpíval sbor o Štědrém dnu na "půlnoční" v kostele sv. Antonína v Úšovicích. Byl sem pozván, aby provedl raně-renesanční vícehlasé vánoční písně. Spoluúčinkoval flétnový soubor složený z bývalých i současných žáků a pedagogů ZUŠ. Další akcí, na které bude sbor účinkovat, bude slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v sobotu 7. 1. v mariánskolázeňském kostele.       další foto..

cantamus.jpgV sobotu 3.prosince zpíval Cantamus na adventním koncertě v Lázních Kynžvart.Počasí komplikovalo sice život řidičům, ale kouzlo zasněženého Kynžvartu vytvořilo báječnou atmosféru pro koncert.Kromě sboru účinkoval ve skladbách pro trubku a varhany trumpetista Jaroslav Zíma.Sbor řídila a na varhany hrála Lenka Čechová. Koncert podpořila a s organizací pomohla kynžvartská lékařka, paní dr. Olbertová.    další foto..

Smíšený pěvecký sbor Cantamus pro gaudio z Mariánských Lázní  vznikl v adventě  roku 2001. Od té doby prošel pod vedením  Lenky Čechové několika proměnami. V  současné době má kolem  10 členů. Věnuje se liturgické a duchovní hudbě starších  i současných stylových období. Účinkuje v chrámu  Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských  Lázních a v premostrátském kláštěře v  Teplé, bývá zván i k pohostinským vystoupením. Spolupracuje se ZUŠ F. Chopina v Mariánských Lázních.

cantamus.jpg

Další informace