Pěvecký sbor Cantamus pro gaudio připravil adventní koncert, který zazněl v kostele Nanebevzetí P. Marie v Mariánských Lázních v sobotu 4. prosince. Repertoár zahrnul vícehlasé i sólové mariánské skladby renesančních a barokních sbírek, písně z rorátů, věty ze sólových barokních sonát i varhanní skladby G. Frescobaldiho a G. Diruty. Na koncertě spoluúčinkovaly žákyně ZUŠ Klára Dedková a Anna  Suchánková  (zobcové flétny), Anna Bauerová (příčná flétna), bývalá žákyně ZUŠ sopranistka Kateřina Denková  a  Petr Čech (sopránový saxofon). Lenka Čechová se věnovala varhanním partům, řízení sboru a zobcové flétně. Adventní koncerty se v Mariánských Lázních v kostele konají již třetím rokem. Letos  se  teplota v kostele se pohybovala kolem tří stupňů a zima důkladně prověřila schopnosti hudebníků. I přes zimu byla návštěva koncertu početná a posluchači  poctivě vyslechli celý šedesátiminutový program.
- fotogalerie -

Další informace