Je za námi další rok, zbývá poslední měsíc. Jako vždy to je doba adventních a vánočních koncertů, na které vás srdečně zveme. Ať si vyberete kteroukoliv adventní nebo vánoční akci, přejeme Vám  hezký advent a hodně pohody v předvánoční i vánoční době roku 2018 !!!

http://boemus.cz/index.php/kalenda-akci

 

Ve středu 23. listopadu zazní v hudebním sále ZUŠ F. Chopina koncert k 90. výročí založení školy. Na pódiu se sejdou klarinetisté Jan Budín a Petr Čech a klavíristka Jitka Zábranová. V rámci koncertu zazní Chopinovy skladby pro sólový klavír, dále hudba C.M. von Webera a hudba českých skladatelů z období klasicizmu J.K. Vaňhala a F.V. Kramáře. Začátek koncertu je v 19 hodin.

V rámci barokních slavností v Tachově se bude 15. července v barokním klášterním kostele konat varhanní koncert Lenky Čechové. Na koncertě zazní také transkripce barokní hudby pro klarinet a saxofon s doprovodem varhan (Petr Čech). Nejeden milovník barokní hudby se pozastaví nad interpretací barokní hudby na klarinet nebo saxofon. Oba tyto nástroje mají v v tomto případě svoji logiku. Saxofon byl sice zkonstruován bruselským nástrojařem Adolphem Saxem teprve v roce 1842. Sopránový saxofon je ale rozsahem velmi podobný hoboji a veškerá hobojová literatura je na tento nástroj skvěle hratelná. Navíc se sopránový saxofon krásně pojí se zvukem varhan. Klarinet a baroko k sobě mají blíž, než se na první pohled může zdát. Je pravda, že například Mozart začal klarinet pravidelně psát do svých skladeb až na konci 18. století , ale klarinet se poprvé objevil ve mši J. A. Fabera v roce 1720. Z dalších barokních skladatelů je možné uvést Johanna Melchiora Moltera, který je autorem koncertu pro klarinet. Ve vysoké poloze se klarinet s varhanami také skvěle pojí a vzhledem ke své pohyblivosti dává interpretům zajímavé možnosti. Přijďte si poslechnout!

 

Existují osobnosti, bez kterých si nedokážeme představit svět, do kterého patříme. Česká hudba bez Bedřicha Smetany je něco jako Praha bez Hradčan. Tato skutečnost má ale bohužel i druhou stranu. Přestáváme vnímat slavného skladatele jako člověka se vším, co k tomu patří. O Smetanovi se traduje řada rádoby senzací a nepravd. Podstatná je jeho hudba a k tomu, aby jí člověk rád poslouchal a hrál, jistě přispěje osobní setkání. Se samotným skladatelem to již bohužel není možné. Tak alespoň s místy, kde žil a s věcmi, které denně používal a které ho obklopovaly. V Jabkenicích ve středních Čechách trávil Bedřich Smetana poslední roky svého života. To místo stojí za návštěvu. Uvidíte místnosti, kde Smetana žil. Pro muzikanta je fascinující vidět klavír, u kterého komponoval Mou vlast, ze které Vltava je jednou z vůbec nejslavnéjších a nejhranějších českých skladeb. K vidění jsou Smetanou opravené úkoly, které dával svým žákům. Na obraze uvidíte Smetanovu první ženu Kateřinu, se kterou si nejvíc rozuměl a která předčasně zemřela. Přestanete vnímat Smetanu jako postavu z učebnice a možná pak budete slyšet jeho hudbu trochu jinak, líp... -fotogalerie-

Je spousta krásných míst v České republice, která stojí za návštěvu. Určitě mezi ně patří Český Krumlov. Při prohlížení letních fotografií člověk dostane chuť se do Krumlova zase vrátit... -fotogalerie-

22. listopadu, na den sv. Cecílie, patronky hudebníků, se v plzeňském kostele Nanebevzetí P. Marie konal gratulační koncert k významnému životnímu jubileu prof. Jitky Chaloupkové. Nově opravený třímanuálový nástroj rozezněla Preludiem a fugou Es dur  J. S. Bacha nejprve sama jubilantka a pak se již na varhanní lavici i u notového pultíku s hudebními dárky vystřídala sympaticky dlouhá řada jejích bývalých studentů, které vychovala za svého působení na plzeňské a českobudějovické konzervatoři. Chrámovými prostorami se nesly varhanní skladby různých stylových období, flétnová sonáta a několik koncertních improvizací, mnohé ve špičkovém provedení. Tečkou za zdařilým koncertem byla gratulace z rukou P. Soukupa a plzeňského biskupa Františka Radkovského. Jak na kůru, tak v publiku, kde aplaudovali i další žáci, vládla velmi milá, srdečně přátelská atmosféra, které potěšila a na kterou lze dlouho vzpomínat. -fotogalerie-

Zhruba sedmdesátiminutový koncert v podání Lenky Čechové (varhany), Lenky Gajerové ( soprán) a Petra Čecha (klarinet, saxofon)  měli možnost vyslechnout posluchači 14. srpna v kostele sv. Mikuláše v Chebu.  V programu zazněly skladby pro varhany, zpěv, klarinet a pro sopránový saxofon i pro kombinace tohoto obsazení. Chebský koncert měl vynikající návštěvu a kostel sv. Mikuláše byl zcela zaplněn. - fotogalerie- Fotografie z kostela byly pořízeny před odpolední generální zkouškou.

Tentokrát se nejedná o název festivalu, ale o říjnový pobyt na Moravě. Krajina připravující se na zimu, vinice podzimem vybarvené a vůně zrajícího vína, která se šíří ze sklípků po vinařských vesnicích. Když má člověk štěstí na ubytování přímo u skvělého vinaře, není co řešit a jistě si budete přát zažít "moravský podzim" znovu. - fotogalerie -

O svatováclavském odpoledni se v tachovském klášterním kostele sv. Máří Magdalény rozezněly historické varhany Vincence Gartnera, obohacené zvukem klarinetu, sopránového saxofonu a sólového sopránu. Z inspirujícího prostředí strohého františkánského chóru se linuly instrumentální a duchovní vokální skladby mistrů starších stylových období. Koncert byl (navzdory hezkému výletnímu počasí i konkurenční koncertní akci) velmi pěkně navštívený.


Vždycky znovu se mi vybaví věta "léto budiž pochváleno", i proto je příjemné projít si fotky z léta a zavzpomínat. Na začátku letní galerie je jeden opravdu bizarní záběr z jinak krásné Telče, ale jinak je vidět, že v Čechách a na Moravě umí být hezky. Příjemné je, že velmi hezky je i v severních Čechách, které bývaly hodně zdevastované. Litoměřice, Roudnice i další města stojí rozhodně za návštěvu. Neuvěřitelně se zlepšilo Labe, kdysi špinavá a zapáchající stoka, dnes krásná řeka. Chválit Moravu není ani třeba. Milovníci slunce a vína si tam opravdu mohou přijít na své.... - fotogalerie -

Itálie rozhodně patří k zemím, kam se člověk rád vrací. Rimini jsme navštívili opakovaně. Krásné písečné pláže, množství skvělých restaurací lákajících k posezení a večer ulice plné života - to všechno láká člověka, aby se vrátil. Letošní pobyt v Itálii byl zajímavý také účastí italských fotbalistů ve finále mistrovství Evropy. Bohužel prohráli 4:0, a tak jsme nakonec utěšovali číšníka, který pro smutek nebyl schopný spočítat útratu. Přesto bylo finále mistrovství Evropy v Itálii zajímavým zážitkem. -fotogalerie -

Další ročník Convivia - mezinárodní letní školy duchovní hudby se konal v srpnu v Premonstrátském opatství Želiv. Byl určen jak amatérským, tak profesionálním zpěvákům, sbormistrům a varhaníkům. Lektoři z Francie, Anglie, Polska i z České republiky připravili pro účastníky kurzu zajímavý a pestrý program, jehož vyvrcholením byly koncerty v klášterním kostele.

       - fotogalerie -

sax_bohemiaV městském muzeu Mariánské Lázně mohou posluchači pravidelně slýchat Saxofonové kvarteto Bohemia. Na svých koncertních turné navštívilo kromě mnoha evropských zemí také USA, Izrael, Jordánsko, Tunisko, Libanon a Indonésii. Koncert tohoto souboru je skvělým zážitkem pro všechny posluchače. Vynikající kvality souboru se projevují v bezchybné intonaci, dokonalé souhře a naprosté spontaneitě. Podstatnou část repertoáru tvoří transkripce, jejich autorkou je členka souboru – barytonsaxofonistka Kateřina Stupková.
Vedoucí Saxofonového kvarteta Bohemia Pavel Fiedler je prvním učitelem hry na saxofon na Konzervatoři v Praze. Tento obor se bude vyučovat v Praze od září 2008.

- fotografie -

Do Alp se většinou jezdí lyžovat. I letní pobyt může být zajímavý, pro turisty i cyklisty. Množství alpyvýborně značených cyklistických tras láká k celodenním výletům. Tam, kde člověk musí použít státní silnici, setkává se s ohleduplnými rakouskými řidiči. Obecně jsou Rakušané ohleduplnější, opatrnější, zřejmě si za volantem nepotřebují nic dokazovat.... Na fotografiích jsou jednak Alpy, cesta na GrossGlockner a zastávky v Bad Reichenhalu, kde působili také členové ZSO a nakonec Mozartův Salzburg.

Další informace