Petr Čech se narodil v roce 1962 v Benešově u Prahy. Hudbě se věnuje od 11 let, kdy začal navštěvovat hudební školu. V letech 1977-1984 studoval na Konzervatoři J. Deyla v Praze obory akordeon, klarinet a klavír. Zde měli výrazný vliv na jeho další hudební vývoj jeho učitelé hry na klarinet, prof. Rudolf Krause a prof. Jiří Kratochvíl.
 Po absolutoriu konzervatoře pokračoval ve studiu hry na  klarinet na  Hudební fakultě Akademie múzických umění. Studia dokončil v roce 1988. Již od dob studií na konzervatoři se věnoval učitelské činnosti. V roce 1987 se stal členem ZSO, kde působí jako klarinetista dodnes. Dosud absolvoval několik desítek solových vystoupení se symfonickými a komorními  orchestry v  ČR a v  SRN, mimo jiné například v  Düsseldorfu (ZSO, dir.  Franz Lamprecht, Koncert pro klarinet a orchestr W.A. Mozarta KV 622) nebo v  Praze, ve  Španělském sále Pražského hradu (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. Ondřej Kukal, Koncert f moll pro klarinet a orchestr C. M.  von Webera) Věnuje se také komorní hudbě. Založil a několik let vedl Mariánskolázeňské dechové kvinteto, se kterým vystupoval v  ČR a v  SRN. V posledních létech se kromě klarinetu věnuje také saxofonu, zejména transkripcím hobojové a flétnové hudby z období baroka pro sopránový saxofon.

klarinet.gif

harmonika.gif

 

 

Další informace