V sobotu 19.8.2006 proběhl v odpoledních hodinách v premonstrátském klášteře v Teplé varhanní koncert_teplakoncert.Na programu dobře navštíveného koncertu byla díla barokních mistrů a letošního jubilanta W.A.Mozarta. Za  varhany usedla Jitka Chaloupková, profesorka konzervatoře v Českých Budějovicích, na flétnu hrála Lenka Čechová. 

Další informace