Českou vánoční hudební tradici  charakterizují mj. pastorely, drobnější figurální kompozice pro různá pěvecká a nástrojová obsazení. Tento kompoziční typ najdeme i v Itálii, Rakousku nebo Polsku, ale právě v českých zemích došel mimořádného rozkvětu. První takové skladby zde vznikaly již kol. r. 1700 a postupně vymizely až na sklonku 19. století s nástupem tzv. cecilianismu. Při genezi tohoto specifického hudebního druhu se spojila domácí tradice lidových pastýřských her a vánočních písní  s italskými pastorálními mešními kompozicemi. Stovky líbezných pastorel nám zanechali kantoři na venkovských (méně již na městských) školách a kůrech.  A právě tento starodávný hudební svět posluchačům na svém vánočním koncertě 27. 12. v kostele Nanebevzetí P. Marie přiblížil pěvecký sbor Cantamus pro gaudio. Sólové party přednesl barytonista Rostislav Hažva, pastorely ozdobili klarinetista Petr Čech a žákyně ZUŠ F. Chopina flétnistka Anna Bauerová. Varhanní pastorely, vánoční fugy  i doprovody byly stejně jako celý koncert v režii Lenky Čechové. Sváteční slovo k prokřehlým, ale pozorným  posluchačům pronesl P. Filip Zdeněk Lobkowicz, O. Praem.

Petr Čech se narodil v roce 1962 v Benešově u Prahy. Hudbě se věnuje od 11 let, kdy začal navštěvovat hudební školu. V letech 1977-1984 studoval na Konzervatoři J. Deyla v Praze obory akordeon, klarinet a klavír. Zde měli výrazný vliv na jeho další hudební vývoj jeho učitelé hry na klarinet, prof. Rudolf Krause a prof. Jiří Kratochvíl.
 Po absolutoriu konzervatoře pokračoval ve studiu hry na  klarinet na  Hudební fakultě Akademie múzických umění. Studia dokončil v roce 1988. Již od dob studií na konzervatoři se věnoval učitelské činnosti. V roce 1987 se stal členem ZSO, kde působil 32 let. Absolvoval desítky sólových vystoupení se symfonickými a komorními  orchestry v  ČR a v  SRN, mimo jiné například v  Düsseldorfu (ZSO, dir.  Franz Lamprecht, Koncert pro klarinet a orchestr W.A. Mozarta KV 622) nebo v  Praze, ve  Španělském sále Pražského hradu (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. Ondřej Kukal, Koncert f moll pro klarinet a orchestr C. M.  von Webera) Věnuje se také komorní hudbě. Založil a několik let vedl Mariánskolázeňské dechové kvinteto, se kterým vystupoval v  ČR a v  SRN. V posledních létech se kromě klarinetu věnuje také saxofonu, zejména transkripcím hobojové a flétnové hudby z období baroka pro sopránový saxofon. Jako hráč na dechové nástroje i na akordeon se věnuje také nonartificiální hudbě.

Již od dob studií na konzervatoři působil Petr Čech jako učitel na základních uměleckých školách. V roce 2002 nastoupil na místo učitele na ZUŠ Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních. Zde začínal vedením folklórního souboru Rozmarýnek. Pro tento soubor aranžoval téměř celý jeho repertoár. Ve hře na klarinet získali jeho žáci řadu ocenění na národní úrovni, Tadeáš Šorejs byl vybrán ke spolupráci s Českou filharmonií v roce 2019. V roce 2007 byl Petr Čech jmenován ředitelem ZUŠ Fryderyka Chopina, v této funkci působí dodnes.

klarinet.gif

harmonika.gif

 

 


LENKA ČECHOVÁ získala základy svého hudebního  vzdělání na hudební škole v Mariánských Lázních. Hru na flétnu studovala v letech 1979-1985 na plzeňské konzervatoři ve třídě M. Kroupové. Studium uzavřela sólovým absolventským vystoupením s Plzeňským rozhlasovým orchestrem. Do roku 2002 byla flétnistkou ZSO. Pravidelně vystupovala sólově i jako komorní hráčka. V letech 1987-1991 studovala muzikologii na filosofické fakultě UK. Příležitostně publikuje v denním tisku, v odborných kruzích se prezentovala rozsáhlou studií o nejstarší historii ZSO. Intenzivně se věnuje varhanní hře, kterou soukromě studovala u J. Chaloupkové. V rámci Mezinárodní letní školy duchovní hudby si své vzdělání rozšířila ve varhanní třídě V. Rigota (Francie) a M. Poruby (SRN). Pravidelně koncertuje. Zajímá se také o gregoriánský chorál, kterému se věnovala pod vedením J. Hodiny, D. Y-M. Leliévra (Francie) a na Církevní konzervatoři v Opavě u fr. G. Baumhofa (SRN). Od roku 1998 zastávala místo varhanice v kostele Nanebevzetí P. Marie v Plané u Mar. Lázní, kde také založila hudební sdružení Collegium Planense, a v premonstrátském klášteře v Teplé. Nyní působí v Mariánských Lázních na kůru chrámu Nanebevzetí P. Marie, od roku 2010 jako regenschori a hlavní varhanice. V letech 2001- 2017 vedla sbor Cantamus pro gaudio. Vyučuje na ZUŠ F.Chopina v Mariánských Lázních a je sbormistryní dětských pěveckých sborů Canzona a Slavíčci.

Další informace